ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η Delta Oil Hellas , έχει υιοθετήσει περιβαλλοντική πολιτική, με σκοπό να συμβάλλει ενεργά στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας, είναι φιλικές προς το περιβάλλον, και οι άνθρωποι της Delta Oil Hellas , φροντίζουν ώστε να το διατηρούν καθαρό.