ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Delta Oil Hellas δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και εμπορίας Ορυκτελαίων, Γράσων, Υγρών Φρένων, Αντιψυκτικών για χρήση στα οχήματα, στην βιομηχανία, στον αγροτικό τομέα καθώς και άλλων ειδικών προϊόντων που παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

Όλα τα προϊόντα είναι υψηλών προδιαγραφών και καλύπτουν τις τελευταίες απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

Η εταιρεία Delta Oil Hellas ΑΒΕΕ εξάγει στις παρακάτω χώρες:
Αλβανία, Βουλγαρία, Fyrom, Σερβία - Μαυροβούνιο, Ισραήλ