ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Delta Oil Hellas , έχει τις εγκαταστάσεις τις στην περιοχή της Λητής-Θεσσαλονίκης, σε μια ιδιοκτήτη έκταση 16.000 τ.μ. , οπού τα 9.000 από αυτά είναι στεγαζόμενα. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ξεχωρίζουν για την άψογη κατασκευή και λειτουργικότητα από αυτές οποιασδήποτε άλλης ελληνικής εταιρείας παραγωγής λιπαντικών.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία η Delta Oil Hellas καταφέρνει να διασφαλίσει ποιοτική αλλά και ταχύτατη παραγωγή και συσκευασία των προϊόντων της. Έτσι ικανοποιεί και τους ποιο απαιτητικούς πελάτες της. Ακόμη και τα γραφεία που αποτελούν τις διοικητικές εγκαταστάσεις, προβάλουν και αντανακλούν το σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα της επιχείρησης.

1