ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ

Η Delta Oil Hellas ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1980, με έδρα την Θεσσαλονίκη και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες λιπαντικών και παραγώγων πετρελαίου της ελληνικής αγοράς.

Η Delta Oil Hellas διαθέτει μακροχρόνια εξειδίκευση στην παραγωγή λιπαντικών υψηλής ποιότητος, που ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες απαιτήσεις των κατασκευαστών μηχανών και υπερκαλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Delta Oil Hellas είναι η εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελάτων της προσφέροντάς τους προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας καθώς και εξαιρετικές υπηρεσίες.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταφέραμε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων μέσα στην εταιρεία με αποτέλεσμα την μακροπρόθεσμη εργασιακή ικανοποίηση και ασφάλεια των εργαζομένων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Βασική πολιτική της Delta Oil Hellas είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και η κάλυψη των αναγκών τους σε ότι αφορά στην λίπανση των μηχανών τους. Ο κεντρικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας, που συγχρόνως, αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Delta Oil Hellas απέναντι στις ανταγωνιστικές εταιρείες του χώρου, ακούει στο όνομα ΠΟΙΟΤΗΤΑ & SERVICE.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, η Delta Oil Hellas έχει λάβει μια σειρά από μέτρα που θα την βοηθήσουν να υλοποιήσει τους στόχους της, και να θέσει σε ουσιαστική εφαρμογή την βασική πολιτική της.Στα μέτρα που η Delta Oil Hellas έχει λάβει για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, συμπληρώνεται και η JIT (Just In Time), πολιτική της εταιρείας, την οποία η Delta Oil Hellas έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας της.

Στόχος της τακτικής αυτής είναι η άμεση και γρήγορη παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες, την στιγμή ακριβώς που εκείνοι επιθυμούν. Έτσι επιτυγχάνεται η έγκαιρη και συγχρονισμένη διανομή των προϊόντων, εντός των χρονικών πλαισίων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη